Kalıtım

Kalıtımın temeli yazdığımız kodların tekrar kullanılıp kod tasarrufu sağlamamızdır.

Kalıtım türetilen sınıfın kullanılması anlamına gelir.

 

Super Class Kavramı: Özelliklerin devralındığı sınıftır.

Sub Class Kavramı: Özellikleri devralan sınıftır. Türetilen sınıf olarakta düşünülebilir.

Tüm sınıfların super classı Object sınıfıdır.

Kısacası bir sınıfın özelliklerini bir hiyerarşi çerçevesinde alt sınıflar da kullanabilmeye kalıtım denir.

Kalıtım konusunda dikkat edilmesi gereken konu tüm sub classlar bir super classtan üretilir.

RESİM1

 

RESİM2

 

Javada ki tüm sınıflar OBJECT sınıfından oluşur. Bütün sınıflar da bir hiyerarşi olmak zorunda değildir.

@Override : Override işlemi java API’sinde yer alan bir metodun değiştirilerek aynı isimde kullanılması demektir. Asıl super classın devre dışı bırakılması durumudur.

 

PROTECTED KAVRAMI: Sub ve super classın elemanları tarafından kullanılanbilmesi durumudur. Private ve public arasında bir konuma sahiptir.

Extends: Superclasstan türetme yapmamızı sağlayan anahtar kelimedir.

! –> Constructerlar türetilemez kalıtım aracılığıyla.

! –> Protected tipli değişkenler sub classlarda kullanılır.

! –> Protected tip private tipe göre daha verimli çalışır. Performansı yüksektir.

! –> Protected daha zahmetli bir tiptir. Eğer bir değişiklik yapılmak istenirse tüm değişkenlerin değiştirilmesi ekstra bir yük oluşturulacağı için dezavantaja sahiptir. Protected tipinde hata olasılığı çok daha fazladır.

! –> Sub classlar super class olabilir. Yani bir sub class başka bir classın super classı olabilir.

! –> clone method işlemi bir metodu kopyalamak olarak nitelendirilebilir.

–> shallow copy: Yüzeysel bir kopyalama işlemidir. Referanslar değişir. Örneğin diziler. Referansların kopyalandığı kopyalama yöntemidir.

–> deep copy: Tüm yapının kopyalanması işlemidir. Her şey olduğu gibi alınıp kopyalanır.

! –> Serileştirme: Bir yapının bellekte saklanma haliyle başka bir yere taşımak ve ya kopyalamak için kullanılır.

! –> equals: Karşılaştırma için kullanılan yapıdır. Referans olarak == operatörünü kullanır.

! –> finalize: Çöp toplayıcılar devreye girmeden işlemin kaydedilmesini sağlayan yapıdır. Çok tavsiye edilen bir yöntem değildir.

! –> getClass() Sınıf hakkında bilgileri veren metoddur.

! –> wait, notify, notifyAll: Threadlerde kullanılan yapılardır.

! –> toString: Stringe dönüştürme işlemini yapar.

! –> Thread: İşlemciyi eş zamanlı paylaşmak için kullanılan yöntemler bütünüdür.

 

Faydalı olması dileğiyle…

Kodlu günler.

 

 

 

 

Advertisements

Nesne Yönelimli Programlama Temelleri

Bu yazımda nesne yönelimli programlamanın temelleri hakkında bilgi vereceğim.

Nesne yönelimli programlamanın 4 temel özelliği vardır.

SOYUTLAMA

Nesneyi bazı karakteristik özellikleri olan ve bazı eylemleri gerçekleştirebilen bir veri tipi olarak düşünmek demektir. Soyutlama işlemi sınıf yapısı ile oluşturulur.

 

SARMALAMA-PAKETLEME

Paketlemenin anlamı oluşturulan sınıf ve metodların bu sınıfı kullanacak olan kullanıcılardan gizlemek demektir.

VERİ+METODLAR–>NESNE ==> Nesne yönelimli programlamanın temelidir.

 

MİRAS ALMA

Bir nesne bir sınıfa ait alt küme demektir. Bir nesnenin üretildiği sınıfa ait özellikleri taşımasına miras alma denir.

Kendisinden alt kümeler üretilen sınıfa temel sınıf(base class), süper sınıf(super class) ve ya ana sınıf(parent class) adı verilir.

 

ÇOK BİÇİMLİLİK

Farklı nesnelerin aynı mesaja ve ya metoda farklı şekil de cevap vermesi durumudur.

 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere

Kodlu günler.

Set ve Get Metodları

Java’da başka bir classta tanımlanmış olan private değişkenlerin kullanılmasını sağlayarak data encapsulation durumunun sağlanmasına olanak tanıyan metodlara Setter ve Getter denir.

 

Sözlük karşılığı tam olarak get almak ve set vermektir.

Get bir return değeri dönderirken Set return değeri döndermez.

Data Encapsulation Kavramı: Verilerin dış ortamdan olası aksaklıklar karşısında koruma mekanizması olarak adlandırılır.

this Kavramı: Parametre olarak verilen ismin sınıf elemanıyla karışmaması için kullanılır.

 

SET ve GET Kullanımı:

 

package set_getmethod;

/**
*
* @OguzhanTasci sectorsyntax
*/
public class User {

private String adi;
private String soyadi;
private int yas;

public String getAdi()
{
return adi;
}

public void setAdi(String adi)
{
this.adi=adi;
}
public String getSoyadi()
{
return soyadi;
}
public void setSoyadi(String soyadi)
{
this.soyadi=soyadi;
}
public int getYas()
{
return yas;
}
public void setYas(int yas)
{
this.yas=yas;
}
}

 

SET ve GET Metodlarına parametre yollama nesne oluşturma diğer sınıfı ekleme ve kontrol aşamaları:


/*
Set ve Get metodlarının kullanımı için yazılmış java programıdır.
*/
import java.util.Scanner;
import set_getmethod.User;

/**
*
* @OguzhanTasci–sectorsyntax
*/
public class setGetTest{

public static void main(String[] args) {

Scanner scan=new Scanner(System.in);
User user=new User();

System.out.println(“Adi giriniz: “);
String adi=scan.next();
user.setAdi(adi);

System.out.println(“Soyadi giriniz: “);
String soyadi=scan.next();
user.setSoyadi(soyadi);

System.out.println(“Yasi giriniz: “);
int yas=scan.nextInt();
user.setYas(yas);
System.out.print(“KONTROL——->”);
System.out.print(user.getAdi()+” “);
System.out.print(user.getSoyadi()+” “);
System.out.println(user.getYas());

}

}