Lazy Load

Objects when needed, loading on runtime.

Lazy Load tüm nesneleri yüklemek yerine nesne ile kullanıcının etkileşimi gerçekleştiği zaman yüklenmesi işlemine verilen isimdir.

Lazy Load bir trigger(tetikleyici) yapıya ihtiyaç duyar.

Lazy Load belli bir tetik noktasını bulduğu zaman sayfanın belli bir kısmını daha yükleyecektir. Bu sayede sayfa yüklenmesinde performans sağlanmış olur.

Aynı zamanda gereksiz sunucu trafiğini de azaltacaktır.

 

Advertisements

SOLID(Object-Oriented Design)

Screen Shot 2014-08-18 at 11.50.25

 

– Single Responsibility Principle (Tek Sorumluluk)

Temel olarak anlamı bir nesne ya da sınıfı değiştirmek için birden fazla neden olmamalıdır. Yazılım içinde yer alan her yapının tek bir görevi olmalıdır da denilebilir. Başka bir deyişle her bir yazılım elemanına düşen yük eşit olmalıdır.

SRP esneklik, güncelleme ve yenileme maliyetini düşürme, tekrar kullanılabilirlik ve daha okunur, daha verimli bir yapı için tercih edilir.

-Open-Closed Principle

Yazılımı oluşturan birimler geliştirilmeye açık, kod değiştirmeye kapalı olmalıdır. Yani yeni ek özellikler için kod değiştirilmemeli anlamındadır.

OCP esneklik kazandırır, yeniden kullanılabilirlik sağlar ve yazılımcı için zamandan tasarruf demektir.

-Liscov Substitution Principle

Alt sınıfların üst sınıfların birbirleri ile uyumlu olması durumudur. Başka bir deyişle alt sınıflar üst sınıflar gibi kullanılabilmelidir.

-Interface Segregation Principle

Alt sınıfların yalnızca ihtiyaçları olan arayüzleri kullanması ve ya alt sınıfların ihtiyaçları olan arayüzlere(interface) ait metodlardan ihtiyaç fazlası olanların kullandırılmaya zorlanmamasıdır. Kısaca bir arayüze tek bir sorumluluk yüklenmelidir.

ISP yüksek uyum az bağlantı ve verimlilik, okunabilirlik sağlar.

-Dependency Inversion Principle

Sistem üzerindeki yapıların bağımlılıklarını soyut sınıf ve yapılar ilke azaltmak anlamındadır. Yeniden kullanılabilirlik için uygulanır.

Django Installation and First Project

First of all, django powerful framework for python on web. Sometimes django structures is complex and I need to remember rules. For this I decided write blogpost.

First we should be install some package for linux I used debian for this and my download command for debian.

sudo apt-get install python-dev

sudo apt-get install python-virtualenv

sudo apt-get install vim

I am using text editor vim. If you don’t enjoy vim, you should gedit, sublimetext or atom editor.

Virtualenv is used for reserve a space. This method create area like virtual machine.

 

Second we go to system files. Then “cd opt” and write this command:

1

virtualenv ProjectName

 

3

 

Then we cd ProjectName and download django. For this we used “pip install Django==1.6.5”

4

5

 

Control django installation

1- open python shell

2- >>> import django

3->>>django.get_version()

6

Create django project

1- django-admin.py startproject FirstProject

2- cd FirstProject

3-python manage.py runserver

7

Control project

1- open browser

2-localhost:8000

8