SOLID(Object-Oriented Design)

Screen Shot 2014-08-18 at 11.50.25

 

– Single Responsibility Principle (Tek Sorumluluk)

Temel olarak anlamı bir nesne ya da sınıfı değiştirmek için birden fazla neden olmamalıdır. Yazılım içinde yer alan her yapının tek bir görevi olmalıdır da denilebilir. Başka bir deyişle her bir yazılım elemanına düşen yük eşit olmalıdır.

SRP esneklik, güncelleme ve yenileme maliyetini düşürme, tekrar kullanılabilirlik ve daha okunur, daha verimli bir yapı için tercih edilir.

-Open-Closed Principle

Yazılımı oluşturan birimler geliştirilmeye açık, kod değiştirmeye kapalı olmalıdır. Yani yeni ek özellikler için kod değiştirilmemeli anlamındadır.

OCP esneklik kazandırır, yeniden kullanılabilirlik sağlar ve yazılımcı için zamandan tasarruf demektir.

-Liscov Substitution Principle

Alt sınıfların üst sınıfların birbirleri ile uyumlu olması durumudur. Başka bir deyişle alt sınıflar üst sınıflar gibi kullanılabilmelidir.

-Interface Segregation Principle

Alt sınıfların yalnızca ihtiyaçları olan arayüzleri kullanması ve ya alt sınıfların ihtiyaçları olan arayüzlere(interface) ait metodlardan ihtiyaç fazlası olanların kullandırılmaya zorlanmamasıdır. Kısaca bir arayüze tek bir sorumluluk yüklenmelidir.

ISP yüksek uyum az bağlantı ve verimlilik, okunabilirlik sağlar.

-Dependency Inversion Principle

Sistem üzerindeki yapıların bağımlılıklarını soyut sınıf ve yapılar ilke azaltmak anlamındadır. Yeniden kullanılabilirlik için uygulanır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s