Set ve Get Metodları

Java’da başka bir classta tanımlanmış olan private değişkenlerin kullanılmasını sağlayarak data encapsulation durumunun sağlanmasına olanak tanıyan metodlara Setter ve Getter denir.

 

Sözlük karşılığı tam olarak get almak ve set vermektir.

Get bir return değeri dönderirken Set return değeri döndermez.

Data Encapsulation Kavramı: Verilerin dış ortamdan olası aksaklıklar karşısında koruma mekanizması olarak adlandırılır.

this Kavramı: Parametre olarak verilen ismin sınıf elemanıyla karışmaması için kullanılır.

 

SET ve GET Kullanımı:

 

package set_getmethod;

/**
*
* @OguzhanTasci sectorsyntax
*/
public class User {

private String adi;
private String soyadi;
private int yas;

public String getAdi()
{
return adi;
}

public void setAdi(String adi)
{
this.adi=adi;
}
public String getSoyadi()
{
return soyadi;
}
public void setSoyadi(String soyadi)
{
this.soyadi=soyadi;
}
public int getYas()
{
return yas;
}
public void setYas(int yas)
{
this.yas=yas;
}
}

 

SET ve GET Metodlarına parametre yollama nesne oluşturma diğer sınıfı ekleme ve kontrol aşamaları:


/*
Set ve Get metodlarının kullanımı için yazılmış java programıdır.
*/
import java.util.Scanner;
import set_getmethod.User;

/**
*
* @OguzhanTasci–sectorsyntax
*/
public class setGetTest{

public static void main(String[] args) {

Scanner scan=new Scanner(System.in);
User user=new User();

System.out.println(“Adi giriniz: “);
String adi=scan.next();
user.setAdi(adi);

System.out.println(“Soyadi giriniz: “);
String soyadi=scan.next();
user.setSoyadi(soyadi);

System.out.println(“Yasi giriniz: “);
int yas=scan.nextInt();
user.setYas(yas);
System.out.print(“KONTROL——->”);
System.out.print(user.getAdi()+” “);
System.out.print(user.getSoyadi()+” “);
System.out.println(user.getYas());

}

}